مقاله ارایه‌ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ

مقاله ارایه‌ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ

مقاله علمی و پژوهشی " ارایه‌ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ ـ مورد ایران " مقاله ای است در 20 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استراتژی فرهنگ؛ تدوین استراتژی؛ فرهنگ سازمانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

نگرش استراتژیک در دهه‌ی اخیر از جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌ی مدیریت برخوردار شده است. رویکرد استراتژی موجب شد که مقوله‌ی محیط، حضوری جدی در عرصه‌ی مدیریت پیدا کند. از یک قرن پیش، مدل‌های متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران ارایه شده و به‌تدریج ضمن تکمیل این مدل‌ها، متغیرهای بیش‌تری در فرایند تدوین استراتژی مورد توجه قرار گرفته بود که فرهنگ از آن جمله است. فرهنگ در سالیان اخیر به‌عنوان یک رویکرد در فرایند مدیریت استراتژیک جای گرفته است. از نظر محققان، رویکرد‌های اجتماعی که به‌مثابه‌ی مفروضات فرهنگی بر گزینش الگوهای استراتژی تأثیر می‌گذارند، به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند: 1- رویکرد‌های عقلایی 2- رویکرد‌های شهودی. این‌که کدام رویکرد در کدام جامعه و سازمان از کارآیی و اثربخشی بیش‌تری برخوردار است، بستگی به فرهنگ حاکم بر آن جامعه و سازمان و نیز رویکردهای اجتماعی غالب دارد. در این مقاله، دست‌یابی به الگوهای مناسب تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ سازمان‌ها در ایران، از اهداف این پژوهش است. براساس نتایج به‌دست آمده و اثبات معنادار بودن رابطه‌ی بین فرهنگ و الگو‌های تدوین استراتژی، الگوی کنترلی (انسجامی) با ویژگی فرهنگ غیرمنعطف و رویکرد اجتماعی عقلایی به‌عنوان الگوی مناسب جهت تدوین استراتژی در سازمان‌های ایرانی شناسایی و معرفی شد. اصلی‌ترین دست‌آورد علمی این پژوهش، ارایه‌ی مدلی کاربردی برای تدوین استراتژی بر مبنای فرهنگ سازمانی است که الگوهای استراتژی سازمان‌ها را با توجه به ویژگی‌های فرهنگی آن سازمان فراهم می‌سازد. 

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Designing Culture-Based Strategy

چکیده [English]

Strategic attitude has gained a special position in management. Strategic approach has resulted in a serious presentation of environment in management. From a century ago, various models have been suggested by scholars and intellectuals. They have been developed into more complete models. This has caused the presentation of more variables in designing strategies. Culture is one of these newly added factors which has entered in the process of strategic management. According to scholars, social approaches arising as cultural presuppositions, which affect the choice of strategic models, can be divided into two main groups: 1) rational approaches, and 2) intuitional approaches. Chosing the most effective and efficient approach fitting the situation and organization, depends on the current dominant culture in the society or organization. This research is intended to develop an appropriate culture-based strategy in Iran. Based on the findings of this research, and according to the significant relation between culture and strategy designing, control model(integrative model) having inflexible culture and rational social approach was recognized and introduced as an appropriate model for designing strategy for Iranian organizations. The main achievement of this research contains a practical model for developing strategies based on organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

Strategy of Culture, Designing Strategy, organizational culture

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه