مقاله بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

مقاله بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران " مقاله ای است در 21 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توسعه اقتصادی؛ توسعه انسانی؛ دولت؛ مخارج بهداشت و درمان پرداخته شده است

چکیده مقاله

توسعه انسانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری توسعه کشورها در دهه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته ‌است. همچنین ارتقاء و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی است، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر کیفیت توسعه انسانی در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. همچنین برای برآورد الگو از روش داده‌های تابلویی در دوره زمانی 1391-1384، استفاده شده است، نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه‌ مخارج بهداشتی دولتی، مخارج آموزشی، تولید ناخالص داخلی و نرخ شهرنشینی با شاخص توسعه انسانی، مثبت و معنادار است. این درحالی است که مخارج بهداشتی خصوصی دارای رابطه‌ای منفی با توسعه انسانی است.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Health Expenditures on Human Development in Iran

چکیده [English]

Human development has been used as one of the most important indicators for measuring the development of countries in recent decades. Also human development quality improvement plays a significant role in economic development and one of the ways to increase human development, is health services promotion. In this paper, we investigate the effects of government’s health and treatment expenditures on human development quality for Iran provinces. For this purpose, we use human development index (HDI) as human development quality indicator and also we use panel data method for 2005- 2011 period. The results shows  that governments health and treatment expenditures, education expenditures, GDP and the rate of urbanization has positive and significant effects on  Human Development Index, While private health expenditures has negative and significant effects on Human Development Index.

کلیدواژه‌ها [English]

Economic Development, Human development, Government, Health and Treatment Expenditures

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه