وظایف دانش آموز

وظایف دانش آموز

فرزندان خود را آگاه کنیم...

مواردی که نیاز است به عنوان والدین به فرزندان خود آموزش دهیم و همواره یادآور شویم :

بچه‌ها باید در برابر مربی خویش مودبانه صحبت کنند و رعایت ادب را در اعتراض معلم داشته باشند. (گذشتن از خطای معلم)

دانش آموزان باید در مورد معلم غیرت داشته باشند، عیوب وی را پوشیده نگه دارند و در غیاب آموزگار از او دفاع نمایند.

آن‌ها باید معلم را از خود بدانند و با احترام از او یاد کنند.

شاگردان باید قبل از ورود معلم در نیمکت خویش قرار گیرند و پس از ورود وی به دنبال وسایلشان نباشند.

آنان باید قبل از ورود آموزگار تخته سیاه را پاک کنند و به تمیزی کلاس و نیمکت‌ها توجه نمایند.

دانش آموزان باید میز و صندلی معلم را تمیز و مرتب نگه دارند.

شاگردان باید هنگام ورود مربی به احترام او بایستند و قبل از اجازه وی ننشینند.

آن‌ها نباید پس از ورود معلم به کلاس با دیگران صحبت کنند.

دانش آموزان نباید در کلاس چیزی بخورند (آدامس و...) و باید خوب به حرف‌های آموزگار گوش دهند.

بچه‌ها باید هنگام پرسیدن سوال در جای خود بایستند.

شاگردان نباید سر کلاس خواب آلوده باشند و سرشان را بر نیمکت بگذارند.

آنان نباید قبل از معلم از کلاس خارج شوند.آن‌ها نباید هنگام صحبت با معلم دست‌ها را در جیب نگه دارند و در حضور وی با دوستان شوخی نامتعارف نمایند.

دانش آموزان نباید هنگام حضور معلم در جمع‌های غیر رسمی مثل مباحثه یا اردو پاها را دراز کنند.

 شاگردان در صورت تمایل می‌توانند در اموری که گاهی معلمان به عهده آنان قرار می‌دهند همیاری و کمک لازم را داشته باشند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه