مقاله تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران

مقاله تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شکاف تکنولوژی، رقابت پذیری، درجه رقابتی، واردات، ورود بنگاه پرداخته شده است

چکیده مقاله

با عنایت به اهمیت شکاف تکنولوژی در رقابت پذیری، در این مطالعه عوامل مؤثر بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه­ای ایران با تأکید بر درجه رقابتی در قالب داده­های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بالابودن درجه تمرکز و سودآوری، موجب تشویق بنگاه­ها به انتقال تکنولوژی است. همچنین، بنگاه­های برخوردار از موقعیت انحصاری  از طریق سرمایه­گذاری در واحدهای R&Dو ایجاد نوآوری، شکاف تکنولوژی را کاهش می­دهند. در این میان، ورود بنگاه­ها و سیکل­های تجاری نیز از جمله عواملی هستند که موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری می شوند. این در حالی است که واردات شکاف تکنولوژی را در صنایع انحصاری افزایش می­دهد. همچنین، نتایج نشان می­دهد که ورود بنگاه­ها در صنایع رقابتی موجب افزایش شکاف تکنولوژی و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع رقابتی است.براساس نتایج این مطالعه  و به منظورکاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری لازم است ابتدا با کاهش موانع ورود، رقابت در این صنایع افزایش یافته و به این­ترتیب توانمندی بنگاه­ها برای رقابت­پذیری ارتقایابد. سپس،  متناسب با میزان افزایش رقابت و ارتقای توانمندی بنگاه­ها در این صنایع، تعرفه­ها کاهش و واردات افزایش یابد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه