مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی نشاط کارکنان و توسعه سرمایه اجتماعی
تاریخ 15 فروردین 1398 ساعت 19:02:13
کد خبر: 000732
مقاله علمی و پژوهشی نشاط کارکنان و توسعه سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 19 صفحه و با 33 عنوان فهرست منبع ارائه شده انرژی عاطفی ، سرزندگی ، نشاط ، نشاط کاری ، توانایی جسمانی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.