مقاله تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

مقاله تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

مقاله علمی و پژوهشی " تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن" مقاله ای است در 27 صفحه و با 34  فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ازدواج؛ رضایت ولی؛ دختربالغ باکره؛ اذن واجازه؛ فرض قانونی؛ اماره؛ فسخ؛ طلاق پرداخته شده است

چکیده مقاله

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.

عنوان مقاله [English]

The Evolution and Effects of the Concept of Custodian’s Permission for Virgin Girl Marriage

چکیده [English]

The debate as to whether it is necessary to have the gardener’s permission for a

virgin girl marriage has been a controversial subject for many years. This issue

has led the legislator to establish three aspects considered by Article 1043 of the

Iranian Civil Code. The differences relating to these three aspects raise this

question: Is it principally necessary to have permission of the girl's gardener,

before or after the marriage, in order for formal marriage to be treated as true

or false? If the answer is negative, what is the meaning of the first part of this

Article adopted in 1991? Does the marriage of virgin girl that reached the

puberty age require her gardener or her father grandfather’s permission? To

this end, the necessity of not having the virgin girl’s gardener permission, no

matter before or after marriage, existed in the nature of marriage. The virgin

girl gardener’s permission is legally for registering the marriage. The

gardener’s right to end her daughter’s marriage by terminating the marriage or

divorce through her daughter’s request is an approach which is to be

considered in this article by analysing it as the legislator's view.

کلیدواژه‌ها [English]

Marriage, the Gardener’s permission, Virgin puberty girl, Legal permission, divorce

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه