مقاله تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه

مقاله تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ضمانت نامه، عندالمطالبه؛ مطالبه من غیرحق؛ حقوق تجارت بین‌الملل پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه من‏غیرحق ذی‏نفع قرار دارد. به این معنا که ذی‏نفع وجه ضمانتنامه را علی‏رغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی‏نفع فراهم می‌کند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح می‏شود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می‌توان از مطالبه من غیرحق ذی‏نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین‌الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه می‌شویم که از میان راه‌حل‏هایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی‏نفع مبنی‏بر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی‏نفع قابل قبول‌ترین شیوه است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Unfair Demand in Demand Guarantee and Possible Solutions

چکیده [English]

One of the most widely used independent bank obligations in international trade law is a demand bank guarantee. This is always exposed to the risk of unfair demand, because it is payable on demand. It means that the beneficiary calls and receives guaranteed fund despite of full performance of the underlying contract by principal. In fact, documentary characteristics and the principle of independence provide an opportunity for the beneficiary to affect the exceptional and secondary function of bank guarantee as a result of an unfair demand. The question posed is how unfair demand can be prevented. By examining rules and regulation governing international trade and the draft bill on commercial law approved in 1391, it would seem that among possible solutions, such as the requirement of presenting a court judgment or an arbitral tribunal award and a statement by the beneficiary or principal indicating points in which the applicant is in breach of its obligations, the assumption of non­performance of the contract, in the event of demand by the beneficiary, is the most appropriate solution.

 کلیدواژه‌ها [English]

Demand Guarantee, Unfair Demand, International Trade Law

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه