مقالات جامعه شناختی
مقاله علمی و پژوهشی آموزش عالی ایران و مشارکت بخش خصوصی
تاریخ 17 تیر 1398 ساعت 21:55:41
کد خبر: 001710
مقاله علمی و پژوهشی آموزش عالی ایران و مشارکت بخش خصوصی

مقاله علمی و پژوهشی" آموزش عالی ایران و مشارکت بخش خصوصی " مقاله ای است در 35 صفحه با 44 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات آموزش عالی ایران و مشارکت بخش خصوصی ، غیرانتفاعی ، پیامد اجتماعی ، پیامد اقتصادی ، پیامد علمی ، پیامد پژوهشی ، نظریه مرتون و کارکردگرایی مطرح شده است  

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF