مقاله تحلیل اهمیت خدمات آموزشی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله تحلیل اهمیت خدمات آموزشی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل اهمیت خدمات آموزشی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خدمات آموزشی، جدول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی، حذف فرضی، پیوند پسین و پیشین پرداخته شده است

چکیده مقاله

در چرخه اقتصادی، همانند صنعت و کشاورزی، آموزش به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی، نه تنها خود تولید خدمت نموده و به طور مستقیم در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، بلکه بر توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی هم تأثیر می‌گذارد. اگرچه بیشترین مصرف‌کننده خدمات آموزش، بخش مصرف خصوصی می باشد، اما بخش‌های اقتصادی به منظور آموزش نیروی کار خود و افزایش سرمایه انسانی نیاز به استفاده از خدمات بخش آموزش دارند، همان‌گونه که بخش آموزش نیز برای ارائه خدمات نیاز به کالاها و خدمات دیگر بخش‌ها دارد. اما نقش و اهمیت هر یک از زیربخش‌های آموزش بر تولید بخش‌ها، مصرف نهادها و درآمد عوامل تولید مختلف می‌باشد. در این پژوهش تلاش می‌کنیم اهمیت و نقش زیر بخش‌های آموزش را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 در اقتصاد ایران بررسی نماییم.بر اساس بررسی‌ها، در بین زیربخش‌های آموزش، آموزش عالی اثرات به مراتب بیشتری بر تولید، درآمد عوامل تولید و مصرف نهادها، نسبت به سایر زیربخش‌های آموزش دارا می‌باشد.  همچنین نتایج نشان می‌دهند که  پیوندهای پسین و پیشین قوی بین بخش ‌آموزش با بخش‌های عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، ساخت فرآورده‌های نفتی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی برقرار است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه