مقاله تأثیر شوک‌های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران

مقاله تأثیر شوک‌های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر شوک‌های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل DSGE" مقاله ای است در 34 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، سبد سرمایه‌گذاری خانوار، نرخ سود سپرده، اجزای مالی، بخش بانکی پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه­گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی­ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده­گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه­های مکتب کینزین­های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می­گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه­گذاری خانوار در هر یک از دارایی­های فیزیکی و مالی با قیمت­های جاری آن دارایی­ها رابطه معکوس و با قیمت­های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری­که سرمایه­گذار با افزایش قیمت جاری دارایی­ها اقدام به فروش آن می­کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می­کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه­سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می­دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده­ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه­گذاری در دارایی­های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می­گردد. همچنین، کاهش سرمایه­گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه­گذاری، تولید، تورم و مصرف می­گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی­های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل­دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی­ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه