اخبار دانشگاهی
شرط تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی
تاریخ 03 مهر 1398 ساعت 17:41:02
کد خبر: 002814
شرط تاسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: در موارد استثنایی تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل در استان‌های موجود بسیار محدود و منوط به تامین استانداردها و اعتباربخشی به مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

یکصدوبیست ودومین جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور عصر سه شنبه دوم مهرماه جاری در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

تکمیل سند سیاست های اشتغال دانش آموختگان
منصور کبگانیان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه این ستاد از تکمیل سند سیاست‌های اشتغال دانش‌آموختگان خبر داد و افزود: دستگاه مسئول اجرایی‌سازی بند ۶ این سند که به کارورزی دانشجویان اختصاص دارد، در جلسه آتی این شورا تعیین می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی برای افزایش فرهنگ عمومی اشتغال انتخاب شدند، درباره این سند خاطرنشان کرد: این سند در جلسات گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته بود و در این جلسه نیز بحث در باره آن ادامه داشت؛ چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع عدم اشتغال دانش آموختگان توجه ویژه دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بندهای مهمی از این سند در جلسات گذشته ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید و ماده پنج این سند نهایی شد.
به گفته کبگانیان، ماده ۶ این سند بر اعطای مجوزهای مشاغل حرفه ای تاکید دارد، ولی ناهماهنگی‌هایی در این زمینه هست؛ به گونه‌ای که گاهی افراط و تفریط‌هایی دیده می شود.
قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: برخی مجوزهای حرفه‌ای متناسب با بازار کار و برخی تناسب کمتری با بازار کار دارد که از دستگاه‌ها خواسته شد بازنگری ها را آغاز کنند.
وی تشویق نهادهای عمومی غیردولتی از کارآفرینی را دیگر تاکیدات این ماده از سند سیاست‌های اشنغال دانش آموختگان عنوان کرد و افزود: بندهای ۱_۶، ۲_۶ و بند ۳_۶ به افزایش کارآمدی کارآموزی اشاره دارد. کارآموزی دوره‌های مهمی در دانشگاه‌ها است، ولی کارایی لازم را ندارد.
کبگانیان در مورد دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه از ستاد گفت: در این سند یکی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور مسئول هماهنگی‌ها شد و در جلسه آینده این ستاد، تکلیف مشخصی به دستگاه خاصی در این زمینه داده می شود که ظرف ۶ ماه برای اجرایی کردن ماده ۶ این سند، پیشنهادات خود را ارائه دهد.
وی افزود: دستگاه مسئول برای اجرایی کردن بند ۶ سند سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان در جلسه آتی ستاد نقشه جامع علمی کشور انتخاب خواهد شد.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بند مربوط به فرهنگ اشتغال این سند مغفول ماند، تاکید کرد: بند فرهنگ اشتغال در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاد شد دستگاه‌هایی از جمله وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیما طرحی را برای افزایش فرهنگ عمومی اشتغال دانش آموختگان اجرایی کنند.
به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس این طرح، در دوره‌های تحصیلی پیش و پس از دانشگاه علاوه بر سازوکارهای اجرایی، فرهنگ‌سازی خاصی نهادینه شود.
کبگانیان اظهار داشت: ماده هفت این سند به تصویب رسید و ماده هشت این بند توضیحات عمومی است که برنامه ارزیابی و نظارت را برعهده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گذارده است.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: سند سیاست‌های اشتغال دانش آموختگان تکمیل شده و دستور دیگر این جلسه درخواست‌های اجرایی است که از استان سیستان و بلوچستان ارائه شد.

تامین استانداردها و اعتباربخشی شرط تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی
وی اعلام کرد: دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر درخواست ارتقاء به دانشگاه را دارد که قائم مقام و معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد و موافقت شورای گسترش وزارت بهداشت هم کسب شد.
کبگانیان گفت: نظارت و اجرایی سازی سند آمایش آموزش عالی برعهده ستاد راهبری نقشه است که یک تبصره اجرایی به آن اضافه می شود؛ چون درخواست‌های زیادی برای گسترش دانشگاه‌ها وجود دارد و از سوی دیگر گسترش دانشگاه‌ها باید در چارچوب آمایش آموزش عالی قرار گیرد.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: براساس این تبصره که به تصویب رسید، تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی جدید استانی منوط به تشکیل استان جدید است که این موضوع از گذشته وجود داشت.
دبیر ستاد علم و فناوری ادامه داد: در موارد استثنایی تشکیل دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مستقل در استان‌های موجود بسیار محدود و منوط به تامین استانداردها و اعتباربخشی به مصوبات شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همچنین تفصیل شرایط تعیین شده به شاخص‌های جمعیتی استان و شاخص‌های مساحتی بستگی دارد.
وی یادآور شد: در صورت وجود چنین مواردی، پس از تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و بعد از تصویب در شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی، موضوع به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ابلاغ ارجاع می‌شود.