نقش معلم

نقش معلم

آشنایی با نقش‌های مختلف معلم در کلاس درس :

در یک دسته بندی کلی می توان از سه صورت مختلف برای حرفه ی معلمی سخن گفت :

_ توضیح دهنده 

_ مشارکت دهنده 

_ توانمند ساز

معلم‌ توضیح‌ دهنده‌ بر موضوع‌ درس‌ تسلط دارد، اما آگاهی‌ او از روش‌ تدریس‌اندک‌ است‌. تدریس‌ او بر محور سخنرانی‌ و توضیح‌ استوار است‌. برخی‌ دانش‌آموزان ‌با او همراه‌ هستند.


معلم‌ مشارکت‌ دهنده‌ بر موضوع‌ درس‌ تسلط دارد و افزون‌ بر آن‌ با روش‌ تدریس‌ نیز آشناست‌. او می‌کوشد تا از فعالیت‌های‌ جالب‌ بهره‌ گیرد و دانش‌آموزان‌ را در کارها مشارکت‌ دهد و در عین‌ حال‌ مدیریت‌ صحیحی‌ را در کلاس‌اعمال‌ نماید.

 

 معلم‌ توانمندساز در مرحله‌ی‌ عالی‌ حرفه‌ای‌ قرار دارد. او نه‌ فقط موضوع‌ درس‌ وروش‌ تدریس‌ را به‌خوبی‌ می‌شناسد، بلکه‌ از تفکرات‌ و احساسات‌ دانش‌آموزان ‌به‌مثابه‌ دیگر عوامل‌ یادگیری‌ نیز توجه‌ دارد. هدف‌ او به‌هنگام‌ توضیح‌ درس‌ مشارکت‌دادن‌ دانش‌آموزان‌ است‌ و برقراری‌ مدیریت‌ مؤثر بر کلاس‌ درس‌ و به‌تفکرات‌ و احساسات‌ پاسخ‌ می‌دهد. چنین‌ معلمی‌ اعتماد به‌نفس‌ بالایی‌ دارد. به‌حدی‌ که ‌دانش‌آموزان‌ را در مدیریت‌ کلاس‌ درس‌ سهیم‌ می‌کند یا اینکه‌ کلاس‌ درس‌ را یکسره‌ به ‌آنان‌ می‌سپارد و خود راهنما می‌باشد. با گفتگو و مشورت‌ با دانش‌آموزان‌ تصمیم ‌می‌گیرد تا در آنان‌ توان‌ یادگیری‌ را عملی‌ سازد.

 

 

تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه