معرفی کتاب ویژه شهادت حضرت امام رضا(ع)

کتاب زندگانی حضرت امام رضا علیه السلام

کتاب زندگانی حضرت امام رضا علیه السلام

 بخش اول «ولادت و لقبها و کنیه و نقش انگشتری آن جناب»؛ بخش دوم «تصریح بامامت علی بن موسی الرضا علیه السّلام»؛ بخش سوم معجزات و کردار شگفت انگیز امام علیه السّلام ؛ بخش چهارم وارد شدن امام علیه السّلام ببصره و کوفه و معجزه هائی که در آن دو ناحیه از ایشان ظاهر شد

 پدیدآورنده : خسروی، موسی
 ناشر : انتشارات اسلامیه
مقدمه مترجم ؛ مقدمه مؤلف ؛ بخش اول «ولادت و لقبها و کنیه و نقش انگشتری آن جناب»؛ بخش دوم «تصریح بامامت علی بن موسی الرضا علیه السّلام»؛ بخش سوم معجزات و کردار شگفت انگیز امام علیه السّلام ؛ بخش چهارم وارد شدن امام علیه السّلام ببصره و کوفه و معجزه هائی که در آن دو ناحیه از ایشان ظاهر شد در بحث و استدلال ؛ بخش پنجم استجابت دعای امام علیه السّلام ؛ بخش ششم اطلاع امام از تمام زبانها و زبان پرندگان و چارپایان ؛ بخش هفتم عبادت و اخلاق پسندیده و مقام آن جناب و اقرار مردم بشخصیت ایشان ؛ بخش هشتم اشعاری که حضرت رضا علیه السّلام بعنوان پند و اندرز خوانده ؛ بخش نهم آنچه بین حضرت رضا علیه السّلام و هارون الرشید و فرمانروایان او انجام شد؛ بخش دهم دعوت کردن مأمون حضرت رضا را بمرو، وقایعی که از مدینه تا نیشابور اتفاق افتاد؛ بخش یازدهم ورود به نیشابور و معجزاتی که در آنجا از امام علیه السّلام صادر شد؛ بخش دوازدهم حرکت بجانب طوس و از آنجا بطرف مرو؛ بخش سیزدهم ولایت عهد و علت قبول کردن آن جناب با اینکه راضی نبود؛ بخش چهاردهم جریانهای دیگری که بین مأمون و حضرت رضا علیه السّلام اتفاق افتاد؛ بخش پانزدهم کارهائی که مأمون برای تقرب به حضرت رضا میکرد از قبیل مناظره با مخالفین ؛ بخش شانزدهم شرح زندگی زنان و فرزندان و برادران و خویشاوندان امام علیه السّلام ؛ بخش هفدهم اشعار مدح و ستایشهای حضرت رضا علیه السّلام ؛ بخش هیجدهم شرح حال اصحاب و معاصرین آن جناب و مناظرات آنها؛ بخش نوزدهم خبر دادن امام و آباء گرامش بشهادت آن جناب ؛ بخش بیستم اسباب و عللی که موجب شهادت آن جناب شد؛ بخش بیست و یکم شهادت و غسل و دفن امام علیه السّلام ؛ بخش بیست و دوم شعرهائی مرثیه که در باره حضرت رضا علیه السّلام سروده اند؛ بخش بیست و سوم برکات و معجزاتی که از روضه منوره حضرت رضا علیه السّلام مشاهده شده

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه