کتب مدیریت استراتژیک
مجموعه کتاب های همراه مدیران دانشگاه هاروارد
تاریخ 25 بهمن 1398 ساعت 19:27:16
کد خبر: 010051
مجموعه کتاب های همراه مدیران دانشگاه هاروارد

مجموعه کتاب‏‌های همراه مدیران دانشکده کسب وکار دانشگاه هاروارد که در 13 جلید منتشر شده است راه‏ حل‏‌های حرفه‏‌ای برای چالش‌‏هایی که مدیران هر روزه با آنها مواجه می‏ شوند، ارائه می‏ دهد. این مجموعه که توسط اساتید برتر دانشگاه هارواد که سال ها تجربه در مشاوره و آموزش داشته اند تنظیم و نوشته شده است هر کدام از این کتاب‏ها شامل مجموعه ‏ای از مثال‌‏های واقعی، نکات، راهنماها و ابزارها و آزمون‏‌ها می‏ باشد که به مدیران در شناسایی نقاط قوت و ضعف و کسب مهارت‏‌های کلیدی مدیریت کمک می‏‌کند. این کتاب‏‌ها راهنمای ساده و قابل فهم برای همه مخاطبان است و با توجه به اندازه‏‌ی کوچک آن استفاده از آن در هر زمان و مکانی امکان‏پذیر است.

 13 جلد کتاب موجود شامل موارد زیر است:

کتاب ارزیابی عملکرد

کتاب تمرکز بر مشتری

کتاب بودجه ریزی

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب استخدام کارکنان

کتاب مدیریت مالی

کتاب مدیریت پروژه

کتاب تصمیم گیری

کتاب مدیریت تغییر

کتاب مسیر شغلی

کتاب هدف گذاری

کتاب حفظ کارکنان

کتاب تفکر استراتژیک