مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر در مسئولیت اجتماعی
تاریخ 17 فروردین 1398 ساعت 16:04:54
کد خبر: 000767
مقاله علمی و پژوهشی عوامل موثر در مسئولیت اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در17 صفحه و با 23 عنوان فهرست منبع ارائه شده است مسئولیت اجتماعی ، پاسخگویی ، اصول اخلاقی، اصول اجتماعی ،شفافیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.