مقالات معارف اسلامی
مقاله علمی و پژوهشی خیط ابیض و اسود و زمان تحقّق فجر صادق
تاریخ 03 فروردین 1398 ساعت 17:57:24
کد خبر: 000512
مقاله علمی و پژوهشی خیط ابیض و اسود و زمان تحقّق فجر صادق

مقاله علمی و پژوهشی خیط ابیض و اسود و زمان تحقّق فجر صادق در قرآن کریم مقاله ای است که در 15 صفحه و با 25 عنوان فهرست منابع منتشر شده است .

در این مقاله اذان صبح؛ اوقات شرعی؛ فجر صادق؛ فجر کاذب؛ قرآن و نجوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است