مقاله عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

مقاله عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

مقاله علمی و پژوهشی " عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  سقوط ضمان؛ تقصیر؛ قصور؛ اخذ برائت؛ رضایت پرداخته شده است

چکیده مقاله

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است.

مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده‌ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد.

البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت‌های علمی و روش‌های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می‌شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه‌ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می‌بایست به نحو صریح‌تری بیان می‌شد

عنوان مقاله [English]

Discharge of Civil Liability of Physicians in New Islamic Penal Code of Iran

چکیده [English]

The new Islamic Penal Code of 1392, on the one hand delimitate the liability

of physicians, but on the other hand, it contains new provisions for protecting

patients.The new Code sets aside liability based on the theory of lack of fault of

physicians, which is the common word of Imamiyeh jurists and was adopted in

the 1370 Code. Instead, the new Code adopts the theory of presumed liability. In

addition, to give more protection to physicians, obtaining patient`s consent

exempts physicians from liability. Moreover, the new Code indicates that if

patient or nurse is aware of the error of medical order, physicians have no

liability. A further change is the affirmation of bona fide as a means of discharge

of civil liability. As it was stated, the new Code has provisions in order to protect

patients. Also, it gradate physicians and make them updated in accordance with

the latest developments of medical sciences. Hence, it is provided that any

scientific or practical fault or default(neglect) of physician, make him liable.

This means that the ignorance of medical science and new methods of treatments

is regarded as a cause of civil liability. It seems that this regulation is the

turning point in the Panel Code to protect the patients, although this evolution

should have been clearer.

کلیدواژه‌ها [English]

Discharge of civil liability, fault, Default (neglect), Acquisition of clearance from guarantee, Consent

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه