مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی بازی های رایانه ای و هوش هیجانی
تاریخ 25 خرداد 1398 ساعت 00:24:28
کد خبر: 001535
مقاله علمی و پژوهشی بازی های رایانه ای و هوش هیجانی

 

مقاله علمی و پژوهشی" بازی های رایانه ای و هوش هیجانی " مقاله ای است در 26 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به بازی های رایانه ای و هوش هیجانی ، خودآگاهی هیجانی ، واقع گرایی ، کنترل تکانس و انعطاف پذیری اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.