مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی آزادی بیان و حرمت اشخاص
تاریخ 14 خرداد 1398 ساعت 14:58:09
کد خبر: 001457
مقاله علمی و پژوهشی آزادی بیان و حرمت اشخاص

مقاله علمی و پژوهشی" آزادی بیان و حرمت اشخاص" مقاله ای است در 19 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به آزادی بیان و حرمت اشخاص ، توهین ، افترا ، نشر اکاذیب ، هتک حرمت ، حرمت ذاتی ، حرمت شخصی ، حرمت عینی و حرمت قانونی اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.