مقالات محیط زیست

هزینه‌ها و خسارات آلودگی محیط‌زیست

هزینه‌ها و خسارات آلودگی محیط‌زیست

 افت تدریجی کیفیت محیط‌ زیست، عدم توازن زیست‌ محیطی و تأثیرات مخرب بر سلامت عمومی برخی از مشکلات ناشی از مداخلات بشری است. این عوامل کلیدی، همراه با عوامل دیگر، رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را محدود می‌کند.

 افت تدریجی کیفیت محیط‌ زیست، عدم توازن زیست‌ محیطی و تأثیرات مخرب بر سلامت عمومی برخی از مشکلات ناشی از مداخلات بشری است. این عوامل کلیدی، همراه با عوامل دیگر، رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را محدود می‌کند.

در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم ابراهیم رسام مدرس دانشگاه در ۲۵ آذر می‌خوانیم: افت تدریجی کیفیت محیط‌ زیست، عدم توازن زیست‌ محیطی و تأثیرات مخرب بر سلامت عمومی برخی از مشکلات ناشی از مداخلات بشری است. این عوامل کلیدی، همراه با عوامل دیگر، رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را محدود می‌کند. به عنوان مثال، آلاینده‌های جوی می‌توانند باعث انواع بیماری‌های جسمی و روحی و حتی مرگ شوند، آلاینده‌های آب از طریق آب آشامیدنی یا با آلودگی مواد غذایی بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند.

تغییرات جوی و افزایش غلظت ازون، بازده محصولات و نیز کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش و خطر سوء تغذیه را در سراسر جهان، بخصوص در کشورهای درحال توسعه افزایش می‌دهد. سازمان‌های دولتی نیز برای اجرای سیاست‌های کاهش انتشار آلودگی، سرمایه‌گذاری کردند. این عوامل هزینه زیست‌محیطی آلودگی را به یک کانون تحقیقاتی ضروری در رابطه با تعریف سیاست‌های مناسب و آگاهانه کاهش انتشار تبدیل کرده است.

به‌طور کلی دو رویکرد جهت هزینه‌های زیست محیطی به کار گرفته می‌شود: روش هزینه اصلاح آلودگی و هزینه تخریب زیست‌ محیطی. اولی هزینه‌های بازیابی مزایای زیست محیطی از دست رفته دراثر تخریب را ارزیابی می‌کند، درحالی که دومی بر تأثیرات منفی یا خسارات ناشی از انتشار یا تخلیه آلودگی، تعیین کمیت تأثیرات طبق دیدگاه جهانی، از قبیل تأثیرات بر تولید محصول، سلامت انسان و محیط اکولوژیکی متمرکز است. با این حال، هنوز محدودیت‌ها و عدم دقت در کاربرد و مقایسه روش‌ها در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی وجود دارد. علاوه براین، فعالیت‌های موجود هنوز پراکنده و مستقل هستند. درنهایت، عدم تجزیه و تحلیل جامع دررابطه با مزایا و معایب روش‌های مختلف حسابداری هزینه خسارت و حوزه‌های کاربرد آنها وجود دارد.

ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی زیست محیطی به مدل انتخاب شده بستگی دارد، که باید براساس رویکردهای قوانین اقتصاد، سلامت، کشاورزی، تنوع زیستی و غیره باشد. حسابداری هزینه خسارت آلودگی در رابطه با مقیاس‌های مکانی و زمانی آن شکاف‌های مختلفی دارد. بخصوص، ناهمگنی مکانی – زمانی باید به‌طور کامل به‌عنوان یک شرط مرزی اصلی هنگام انجام حسابداری هزینه خسارت درنظر گرفته شود.

علاوه براین، به منظور بهبود فرایند حسابداری خسارت، منابع داده‌ها با دقت بسیار بالای مکانی – زمانی بسیار ضروری خواهند بود و به پایه‌ای برای ارزیابی دقیق‌تر تبدیل می‌شوند. در این رابطه، فعالیت بیشتری برای بهبود شکاف‌های موجود دانش مورد نیاز است. چهارچوب‌ها و روش‌های مختلفی برای هزینه‌های خسارات زیست‌ محیطی در نظر گرفته شده است.

دیتابیس‌های موجود و کاربرد مقیاس‌های مختلف مکانی، همراه با تأثیرات برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن ناهمگنی فضایی - زمانی روابط ظهور- واکنش که منجر به نتایج نادرست حسابداری می‌شود، ضرورت پیاده‌سازی یک پایگاه داده از روابط ظهور- واکنش مناسب برای هرکشور و منطقه لازم الاجراست.

معرفی و اجرای داده‌های بزرگ می‌تواند در آینده دستیابی به اطلاعات دقیق تری را پیرامون تأثیرات زیست محیطی فراهم کند که ممکن است دقت نتایج حسابداری هزینه خسارت ناشی از آلودگی زیست محیطی را افزایش دهد. درحقیقت، چنین داده‌هایی امکان توسعه مدل‌های در معرض پویایی دقیق‌تر را فراهم می‌کنند که توانستند از اجرای ارزیابی خسارت سلامت پویایی مکانی – زمانی در آینده حمایت کنند. در حال حاضر، چندین روش، مدل و نرم افزار برای محاسبه هزینه‌های خسارت تحت یک دیدگاه اقتصادی سیستم بسته دردسترس است. با این حال، با رشد پژوهش‌ها براساس زنجیره‌های تأمین و مصرف، اکنون بازخوردها در سطح کلان و ملی امکان پذیر است.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه