موانع یادگیری

موانع یادگیری

در مقابل قوانینی که به یادگیری کمک می‌کنند، عواملی نیز وجود دارند که ممکن است مانع یادگیری شوند.

موانع یادگیری همه ی چیزهایی هستند که در راه رسیدن به یک هدف یادگیری سر راه ما قرار می گیرند. این موانع از منابع مختلفی ناشی می شوند. صرف نظر از منبعی که این موانع از آنها منتج می شوند، آنها انرژی شما برای یادگیری را پایین می آورند.


الف - کسل کنندگی:

ممکن است کار یادگیری برای دانش آموز خیلی آسان و یا فوق العاده دشوار باشد و یا ممکن است معلم در برانگیختن علاقه دانش آموزان و یا جلب توجه آنان کوتاهی کند و یا درست مطلب را تفهیم نکند.

در چنین مواردی امر یادگیری برای شاگردان کسل کننده می شود .

ب- پیچیدگی:

ممکن است معلم با ارائه مطلب زیاد پیچیده، کار یادگیری را برای دانش آموزان دشوار سازد. گفته های متناقض و ارتباط ندادن مطالب به یکدیگر نیز ممکن است مشکل آفرین شود.

ج- آزردگی:

رفتار رنجش آور معلم، روابط نامطلوب، بی نظمی، دیر آمدن به کلاس و دیگر مشکلات رفتاری و ارتباطی معلم، نیز از جمله عواملی هستند که دانش آموزان را آزرده می سازند.

د- سایر موارد :

ترس از شکست

نگرانی از مسخره شدن

آزار دیدن و غیره، موانع عمومی یادگیری محسوب می شوند.

برای رفع موانع ترس، فرصت هایی فراهم سازید تا موفقیت افراد برای کسب یادگیری آسان شود.

تلاش در جهت ایجاد یادگیری، روشی موثر برای ایجاد انگیزه و علاقه مند نمودن او به گام های بعدی آموزش است.

 

 

تهیه کننده : فرامرز علی پور

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه