معرفی کتب جدید

کتاب شیوه‌نامه ویرایش صوری

کتاب شیوه‌نامه ویرایش صوری

کتاب «شیوه نامه ویرایش صوری» به عنوان مرجع ویرایش کتاب های درسی توسط رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی رونمایی شد.

کتاب «شیوه نامه ویرایش صوری» به عنوان مرجع ویرایش کتاب های درسی توسط رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی رونمایی شد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهیه این شیوه نامه پس از انتصاب حسن ملکی در ریاست سازمان پژوهش و طی برگزاری جلسات یک سال گذشته و تعامل با فرهنگستان زبان و ادب فارسی تسریع شد و اکنون حاصل برگزاری این جلسات در قالب شیوه نامه ای در اختیار علاقه مندان امر قرار می گیرد. 

سازمان و پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قصد دارد با تدوین کتاب دستورالعمل برای ویرایش کتاب‌های درسی، نخستین و شاید مهمترین گام را در انسجام‌بخشی و ساماندهی تألیف کتاب‌های درسی را بردارد.

 این کتاب شامل هشت بخش نشانه گذاری، اعداد و ارقام، فهرست‌ها، کوته نوشت‌ها، شکل‌ها، ارجاع دهی‌ها، علائم ویرایش کاغذی و دستور خط است. قرار است افزون بر کتاب های درسی، مرجع ویرایش دیگر منشورات سازمان اعم از کتاب های راهنمای معلم ها، نشریات رشد، کتاب ها و مکاتبات و... بر اساس این کتاب انجام شود.

این کتاب اولین کتاب در حوزه شیوه نامه نگارش و ویرایش صوری است که توسط سعید فرمانی و با نظارت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی به رشته تألیف درآمده است.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه