مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رهبری خدمتگزار

مقاله علمی و پژوهشی سرمایۀ اجتماعی و رهبری خدمتگزار

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 53 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایۀ اجتماعی، رهبری خدمتگزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه