مقالات اقتصادی
مقاله بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران
تاریخ 20 مرداد 1398 ساعت 21:05:58
کد خبر: 002125
مقاله بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران " مقاله ای است در 27 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمرکززدایی درآمدی؛ تمرکززدایی هزینه‌ای؛ سرمایه‌گذاری خصوصی؛ روش گشتاورهای تعمیم-یافته؛ استان‌های ایران پرداخته شده است

چکیده مقاله

در ادبیات اقتصادی، نظریه¬های تمرکززدایی مالی به عنوان ابزاری جهت افزایش کارایی و بهره-وری بخش عمومی و گسترش رشد و توسعه متوازن منطقه¬ای مورد توجه قرار گرفته است. این افزایش کارایی و رشد منطقه¬ای می¬تواند منجر به جذب سرمایه¬گذاری¬های خصوصی در دولت¬های محلی شده و زمینه را برای توسعه¬ای درون¬زا و پایدار در مناطق محلی فراهم کند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکززدایی درآمدی و هزینه¬ای بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی استان¬های ایران طی دوره زمانی 1395-1384 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم¬یافته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از تأیید رابطه غیرخطی بین شاخص¬های تمرکززدایی مالی و سرمایه¬گذاری خصوصی است. به طوری که این رابطه برای تمرکززدایی درآمدی به صورت U شکل (به دلیل توزیع نابرابر منابع درآمدی و رشد نامتوازن در برخی استان¬ها) و برای تمرکززدایی هزینه¬ای به صورت U معکوس (به دلیل کاهش منفعت نهایی حاصل از مخارج زیرساخت¬های عمومی) است. علاوه بر این، رابطه¬ی متغیرهای نرخ تورم، تولید واقعی هر کارگر، نرخ شهرنشینی و مخارج تحقیق و توسعه با سرمایه¬گذاری خصوصی مثبت و معنادار است.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Fiscal Decentralization on Attracting Private Investment in Provinces of Iran

چکیده [English]

In the economic literature, financial decentralization theories have been considered as a tool for increasing efficiency and productivity of public sector and promoting balanced regional growth and development. This increase in regional efficiency and growth could lead to attraction of private investment and provide a ground for endogenous and sustainable development in local areas. Therefore, the main objective of this study is to investigate the effect of revenue and expenditure decentralization on private sector investment in Iran Provinces during 2005-2016 using Generalized Method of Moments method. The results confirm the nonlinear relation between indicators of financial decentralization and private investment. This relationship for revenue decentralization is U-shaped (due to inequality distribution of income sources and unbalanced growth in some provinces), and for expenditure decentralization is inverted-U shaped (due to reduction in final benefit from public infrastructure expenditures). In addition, relationship between inflation, real production of each worker, urbanization rate, and research and development expenditures with private investment are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

Revenue Decentralization, Spending Decentralization, Private Investment, GMM, Provinces of Iran

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF