مقاله تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

مقاله تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی" مقاله ای است در 14صفحه و با 18فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به خستگی مرکزی؛ خستگی محیطی؛ هماهنگی دودستی؛ هماهنگی دوپایی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی حرکتی ورزشکاران دانشگاهی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند که از این میان 24 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در پیش‌آزمون هماهنگی حرکتی دودستی، به‌طور تصادفی برحسب نوع خستگی به دو گروه خستگی مرکزی و محیطی تقسیم شدند. پس از اعمال مداخلۀ مورد نظر به مدت 12 ساعت، پس‌آزمون هماهنگی حرکتی دودستی به‌عمل آمد.  

با توجه به نتایج، پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که برنامه‌های تمرینی و کاری ورزشکاران به‌گونه‌ای هماهنگ شود که شامل تمریناتی برای افزایش استقامت ذهنی در راستای تمرینات بدنی باشد تا در شرایط مختلف ورزشکار بتواند عملکرد بهینۀ خود را ارائه کند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Central and Peripheral Fatigue on Coordination of Student Athletes

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of central and peripheral fatigue on motor coordination in collegiate athletes. The population consisted of all the students of Faculty of Physical Education and Sports Sciences of University of Tehran and 24 subjects were selected by convenience sampling method. They were randomly divided into two groups (central and peripheral fatigue) depending on the type of fatigue after a bimanual motor coordination pretest. Bimanual motor coordination posttest was performed after the intervention for 12 hours. In order to investigate the differences between the groups, independent t test and to determine differences within a group, dependent t test were used with the significance level of P≤0.05. Results showed that the mean time to complete the task and the timing error in central (P=0.004) and peripheral (P=0.0001) fatigue groups significantly increased compared with the pretest. Also, a significant difference in bimanual motor coordination between the two groups was observed in posttest (P=0.006). According to the results, it is suggested that athletes' training and working programs should be planned so that they include exercises to increase mental stamina along with physical exercises and that the athletes can provide their optimal performance in different conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

Central fatigue, two feet coordination, Bimanual Coordination, peripheral fatigue

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه