مقالات حقوق عمومی

مقاله بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

مقاله بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث حقوق مسؤولیت مدنی؛ تقصیر؛ مبنای مسؤولیت؛ مسؤولیت بدون تقصیر؛ اتلاف و تسبیب پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران" مقاله اي است در 41 صفحه كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث حقوق مسؤولیت مدنی؛ تقصیر؛ مبنای مسؤولیت؛ مسؤولیت بدون تقصیر؛ اتلاف و تسبیب پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سعی داریم،با بررسی قوانین و سوابق حقوقی و فقهی ایران و نیز بهره‌گیری از نظرات‌ حقوقدانان دیگر کشورها جایگاه تقصیر را در حقوق مسؤولیت مدنی ایران تبیین کنیم.

عنوان مقاله [English]

Investigate civil rights element error responsibility in Iran

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه