مقالات حقوق عمومی

مقاله سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

مقاله سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سهم؛ ماهیت حقوقی سهم؛ انتقال سهم؛ حقوق سهامداران؛ حقوق عینی؛ حقوق دینی پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی" مقاله اي است در 27 صفحه و با 37 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سهم؛ ماهیت حقوقی سهم؛ انتقال سهم؛ حقوق سهامداران؛ حقوق عینی؛ حقوق دینی پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن‌ در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل‌ شده است،فقط شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهامداران به‌طور کلی و علی الاطلاق نه با حق‌ عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی:برخی از حقوق سهامداران مانند حق حضور و حق رأی در جلسات‌ مجامع عمومی طبیعت خاص دارد و بعضی از آنها نظیر حق مطالبهء سود و اندوخته‌ها و ذخایر قانونی شرکت، اوصاف کامل یک حق دینی را دارا هستند.در مقالهء حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی حقوق سهامداران و اقسام آن،ماهیت حقوقی سهم و حقوق سهامداران در دو بخش حقوق مالی و غیر مالی،ماهیت حقوق ناشی‌ از سهم نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Shareholders rights even in illicit Small Corporations

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه