مقالات حقوق عمومی

مقاله جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل

مقاله جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث جامعهء مدنی؛ جامعهء مدنی جهانی؛ حقوق بین‌الملل؛ نهادهای‌ مدنی جهانی؛ جهانی شدن حقوق؛ جامعهء بین‌المللی؛ اقتدار و صلاحیت اجتماعی پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل" مقاله اي است در 14 صفحه كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث جامعهء مدنی؛ جامعهء مدنی جهانی؛ حقوق بین‌الملل؛ نهادهای‌ مدنی جهانی؛ جهانی شدن حقوق؛ جامعهء بین‌المللی؛ اقتدار و صلاحیت اجتماعی پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل‌ کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی عمدتا جامعهء بین ملتها است،در حالی که جامعهء بین‌المللی جامعهء بین الدول می‌باشد. ظهور ایدهء جامعهء مدنی جهانی،نتیجه ظهور ایدهء جامعهء مدنی و پدیداری جامعهء جهانی است. جامعهء مدنی جهانی،ضرورت زیست بین‌المللی است.در جامعهء مدنی جهانی،اشکال گوناگونی از همبستگی ملی مشاهده می‌شود. اهمیت امروزهء جامعه مدنی جهان،در رشد فزاینده و نمایان آن و تأثیر واقعی‌اش بر رفتار مسئولان‌ سیاسی خارجی کشورها و بالمآل بر عرصهء سیاست بین‌الملل است. اینک با شناخت اجمالی مفاهیم یاد شده،به بررسی مختصر ارتباط جامعهء مدنی جهانی و حقوق‌ بین‌الملل می‌پردازیم. با بررسی گذرا به مفهوم و ساختار جامعهء مدنی جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و عوامل حقوقی‌ مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی جهانی،مناسبات میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل‌ تبیین می‌گردد.

 

عنوان مقاله [English]

Civil rights and International Law

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه