مقاله مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی

مقاله مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی

مقاله علمی و پژوهشی " مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی" مقاله ای است در 25 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است
در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مسؤولیت مدنی؛ حقوق مدنی؛ مسؤولیت کارفرما؛ قانون تعهدات‌ سویس؛ نظریهء خطر و تضمین؛ نظریهء تقصیر؛ مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی؛ قانون‌ تعهدات آلمان؛ مسؤولیت مدنی فعل غیرپرداخته شده است


چکیده مقاله
مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مفاد قانون و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنایی‌ منطقی و روشن برای این مسؤولیت ویژه ارائه گردد و با این ابزار احکام مادهء قانونی تفسیر شود.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می توانند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمائید دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه