بازی و ریاضی

بازی و ریاضی

آموزش ریاضی (الگویابی و عددخوانی) با بازی

هدف تخصصی: تقویت مهارت الگویابی در ریاضی، تقویت مهارت عددخوانی
هدف عمومی: ایجاد روحیه ی شادی و نشاط در بچّه ها، تقویت دقّت و تمرکز، جبران نقص توجه
ابزار: مقواهای رنگی اعداد، نوار کاغذی اعداد
فضای مناسب برای بازی: در همه جا
پایه: اوّل ابتدایی
روش انجام بازی:
در ابتدا مطابق شکل زیر، یک مقوا به ابعاد دلخواه با 10 مثلث رنگی تهیه کرده و روی زمین یا اتاق یا هر جای دیگر قرار دهید. سپس روی یک نوار کاغذی باریک، سه عدد که روی دایره با رنگ های مشخص شده را در معرض دید کودک قرار داده و بعد از چند ثانیه آن را پنهان کنید.(3،5،0) سپس از کودک بخواهید با توجه به اعداد مشاهده شده روی نوار کاغذی، به ترتیب بر روی خانه های مقوّا بپرد. در مرحله ی دوم به جای سه عدد، از چهار عدد روی نوار کاغذی استفاده نمایید. سپس از کودک بخواهید بعد ازچند ثانیه نگاه کردن به اعداد روی دایره های رنگی نوار کاغدی، به ترتیب روی چهار مثلث رنگی با اعداد مشاهده شده بپرد.(6،2،1،9) در مرحله ی سوم، به جای چهار عدد، از پنج عدد روی نوار کاغذی استفاده نمایید. سپس از کودک بخواهید بعد از نگاه کردن به اعداد روی دایره های رنگی نوار کاغدی به ترتیب روی پنج مثلث رنگی با اعداد مشاهده شده بپرد(3، 0،7،5 ،6).

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه