مقالات اجتماعی و آموزشی

ابلاغ دستورالعمل بسته مهارت روانی و پیشگیری از آسیب‌های دانش آموزان

ابلاغ دستورالعمل بسته مهارت روانی و پیشگیری از آسیب‌های دانش آموزان

دستورالعمل اجرایی بسته تحولی ارتقای مهارت های روانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان ابلاغ شد.

دستورالعمل اجرایی بسته تحولی ارتقای مهارت های روانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، این دستورالعمل توسط علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

این بخشنامه به منظور ساماندهی هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رفتارهای پرخطر و اعتیاد بین دانش‌آموزان و راهکار شماره ۱-۸ سند تحول بنیادین با عنوان بازنگری اهداف و  ماموریت‌ها و ایجاد سازوکارهای لازم به منظور حضور موثر  آموزش و پرورش در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی برای مصون‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دستورالعمل اجرایی بسته تحولی ارتقای مهارت‌های روانی اجتماعی دانش‌آموزان شامل برنامه‌های نماد و یاریگران زندگی و نیز برنامه‌های بهداشت روان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ برای برنامه ریزی و اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، سیاست های کلان در این دستورالعمل عبارت است: 
 رعایت مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مستندات ابلاغی مربوط به آن
 رعایت سیاست های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و فرهنگی
 رعایت مصوبات و تکالیف ابلاغی شورای اجتماعی کشور و نیز ستاد مبارزه با موادمخدر

سیاست های اجرایی عبارت است از:
 توسعه ظرفیت ها برای استقرار نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)
 استمرار فعالیت های بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس کشور (با تأکید برر
گسترش دامنه اجرای طرح های توانمندسازی دانش آموزان، والدین و کارکنان) و افزایش نرخ پوشش آن ها
به حداقل هشت دهم درصد
کوشش برای حمایت از اجرا و مستندسازی پروژه های کوچک کانون های یاریگران زندگی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه