کتب کارآفرینی
کتاب نکات اساسی برای مدیریت کسب و کارهای کوچک
تاریخ 22 بهمن 1398 ساعت 20:10:24
کد خبر: 009730
کتاب نکات اساسی برای مدیریت کسب و کارهای کوچک

جامعه از سه گروه تشکیل شده است. گروه اول؛ کسانی‌اند که آگاهی و مهارت لازم را برای انجام تجارت موفق ندارد. گروه دوم؛ شرایط لازم را برای تشکیل تجارت کوچک دارند. گروه سوم؛ افرادی هستند که می خواهند خیلی زود ثروتمند شوند و راه آن را در کلاه برداری از مردم می دانند:

اگر بخواهید بدانید که توانایی راه اندازی تجارت را دارید یا خیر؛ انتخاب این کتاب برای شما مناسب نیست ولی اگر می خواهید راه کسب موفقیت را در تجارت کوچک بدانید، به شما کمک می کند.

نکته مهم در شکل گیری و تداوم تجارت کوچک، پایه گذاری اصولی، برنامه ریزی راهبردی و واقعیت نگری است.

ما در این کتاب، گام به گام با روش طراحی و گسترش تجارت کوچک و مدیریت آن آشنا می شویم. برای چنین تجارتی، داشتن انگیزه کافی و خلاقیت، بسیار مهم است؛ همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه از بازار یابی و فروش خوبی بهره مند شوید.

محتوای این کتاب شامل جمله ها و پرسش‌هایی است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیم بهتری برای تجارت خود بگیرید؛ برای مثال اگر بخواهید با کارمند بانک سخن بگویید، ما جمله های مناسبی برای گفت و گوی شما مطرح می کنیم تا بدانید که آیا تجارت را با او ادامه بدهید یا خیر.

فهرست مطالب

مقدمه انجمن کارآفرینی
فصل اول: معرفی
فصل دوم: شروع کار مؤسسان شرکت ها – اندیشیدن را شروع کنید
فصل سوم: طرح تجاری رسمی شما
فصل چهارم: نمایش طرح تجاری
فصل پنجم: ایجاد انگیزه در خود، مدیریت و تفکر
فصل ششم: کارکنان، استخدام و سیاست ها
فصل هفتم: آشنایی و آموزش کارمند
فصل هشتم: رهبری انگیزش کارمند، شرایط و اعتبار کاری
فصل نهم: مدیریت عملکرد کارمند
فصل دهم: ابلاغ اخبار بد یا دشوار
فصل یازدهم: شرایط چالش زای مشتری
فصل دوازدهم: انتخاب محل کسب و کار و استفاده از آن
فصل سیزدهم: طرح و استراتژی بازاریابی
فصل چهاردهم: روش های بازاریابی
فصل پانزدهم: فروش
فصل شانزدهم: گفت و گو و مدیریت مشاجره
فصل هفدهم: استخدام افراد متخصص و استفاده از آن ها
فصل هجدهم: گزارش تجاری و کار با شریکان و سرمایه گذاران مالی