معرفی کتب انتشارات رشد

کتاب کنترل خشم

کتاب کنترل خشم

نگارنده در این کتاب دربارة درک و شناخت بیشتر خشم؛ خشم و جسم انسان، ذهن و رفتار آدمی؛ الگوهای فردی خشم؛ کنترل خشم خود؛ مقابله و برخورد با خشم دیگران؛ مواجهه با طغیان خشم؛ مقابله با خشم مزمن یا سرکوب شدة دیگران؛ در مواجهه با خشونت؛ و راهبردهای پیشگیری، مطالبی ارائه میکند.

مشخصات کتاب :

اگر بر خشم خود مسلط نباشید، اسیر آن میشوید شما به ایجاد رابطة جدیدی با هیجانهایتان نیاز دارید، رابطه ای که در آن شما بر آنها مسلط باشید نه آنها بر شما، شش مرحله برای کمک به شما در کنترل موثرتر خشمتان عبارت اند از: به چالش کشیدن و تغییر نگرشها، کنترل ترس، روبه رو شدن با «حیوان» درون، پرداختن به خشم حلنشده، چگونگی ابراز احساسات به شکل مناسب و ماهرانه، و یافتن مسیرهای مثبت و سازنده برای نیروی خشم. نگارنده در این کتاب دربارة درک و شناخت بیشتر خشم؛ خشم و جسم انسان، ذهن و رفتار آدمی؛ الگوهای فردی خشم؛ کنترل خشم خود؛ مقابله و برخورد با خشم دیگران؛ مواجهه با طغیان خشم؛ مقابله با خشم مزمن یا سرکوب شدة دیگران؛ در مواجهه با خشونت؛ و راهبردهای پیشگیری، مطالبی ارائه میکند.

مشخصات کتاب :

کتاب کنترل خشم

نویسنده: گیل لیندن فیلد
مترجم: حمید شمسی پور
ناشر: جوانه رشد
تعداد صفحه: 264
قطع: رقعی
شابک: 978-964-7475-71-6

 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه