معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب شیمی و جامعه

کتاب شیمی و جامعه

در این کتاب درسی، مطالبی دربارهٔ خاستگاه‌های علم شیمی، مراحل تحول و توسعهٔ شیمی، انقلاب صنعتی، انقلاب میکروالکترونیک، انقلاب زیست‌تکنولوژی، انبوهش اطلاعات، روش علمی، موارد گوناگون شیمی کاربردی، ساختن مواد جدیدی که در طبیعت وجود نداشته‌اند، فواید و مخاطرات فناوری، منابع انرژی و راه‌های استفاده از آنها و توانایی بالقوه‌ای که علم شیمی در برطرف کردن مشکلات و پیشبرد امور جوامع آیندهٔ بشری دارد، به نحوی قابل فهم ارائه شده است

شیمی و جامعه برای دانشجویانی تنظیم شده است که می‌خواهند طی یک نیم سال با دورنمای علم شیمی آشنا شوند. در این کتاب درسی، مطالبی دربارهٔ خاستگاه‌های علم شیمی، مراحل تحول و توسعهٔ شیمی، انقلاب صنعتی، انقلاب میکروالکترونیک، انقلاب زیست‌تکنولوژی، انبوهش اطلاعات، روش علمی، موارد گوناگون شیمی کاربردی، ساختن مواد جدیدی که در طبیعت وجود نداشته‌اند، فواید و مخاطرات فناوری، منابع انرژی و راه‌های استفاده از آنها و توانایی بالقوه‌ای که علم شیمی در برطرف کردن مشکلات و پیشبرد امور جوامع آیندهٔ بشری دارد، به نحوی قابل فهم ارائه شده است.
مطالعهٔ این کتاب نیازی به دانش قبلی دربارهٔ شیمی ندارد. بنابراین، کتاب حاضر برای تدریس در شاخه‌های غیرتخصصی رشتهٔ شیمی و برای همهٔ کسانی که می‌خواهند اطلاعاتی در این زمینه به‌دست آورند نیز مفید خواهد بود.
سؤال‌های خودآموز و مجموعه‌هایی برای مقابله در انتهای هر فصل گنجانده شده است. پاسخ سؤال‌ها در آخر کتاب قرار دارد تا خواننده بتواند میزان یادگیری و فهم خود را از مطالب کتاب بیازماید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه