مقالات حوزه مدیریت
مقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی
تاریخ 25 فروردین 1398 ساعت 13:55:54
کد خبر: 000876
مقاله علمی و پژوهشی سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی" سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی " مقاله ای است که در20 صفحه در مجلات معتبر علمی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.