مقالات اخلاقی
مقاله تحلیل و نقد شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه رو
تاریخ 12 مهر 1398 ساعت 17:17:08
کد خبر: 002964
مقاله تحلیل و نقد شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه رو

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل و نقد شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه رو " مقاله ای است در 20 صفحه و با 8 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سینوت – آرمسترانگ، مقایسه گرائی اخلاقی، شکاکیت پیرهونی، شکاکیت میانه رو، شکاکیت آکادمیک پرداخته شده است

چکیده مقاله

این نوشتار درصدد تحلیل و نقد موضع انتقادی سینوت – آرمسترانگ نسبت به امکان‌سنجی توجیه باور اخلاقی است. سینوت– آرمسترانگ با قائل شدن به گونه‌ای شکاکیت، معتقد است که نسبت به توجیه باورهای اخلاقی باید توقف نمود. وی شکاکیت اخلاقی پیرهونی میانه رو را نوعی مصالحه بین شکاکیت آکادمیک، شکاکیت پیرهونی و شکاکیت میانه رو می داند و برای تفصیل این مصالحه، ابتدا مقایسه گرائی را در حوزه معرفت شناسی و توجیه باور اخلاقی تبیین نموده و شکاکیت اخلاقی پیرهونی را براساس آن تفسیر می نماید. سپس با بررسی شکاکیت اخلاقی آکادمیک و میانه رو، بین آن سه نوع شکاکیت، ترکیب و مصالحه‌ای ایجاد می کند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF