مقاله مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی

مقاله مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث روابط شخصی، روابط صمیمی، تعاملات خانوادگی، پیکربندی خانواده، تحول خانواده پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این پژوهش با روش تحقیق کیفی و رویکرد گرندد تئوری به مطالعه روابط شخصی افراد و صمیمیت و عاطفه در این روابط در خانواده ایرانی از سه دهه گذشته تا کنون پرداختیم؛ جامعه آماری این مطالعه افرادی هستند که در سه دهه گذشته دانشجو بوده‌اند و به روش نمونه‌گیری نظری تعداد 35 نفر از آنها را انتخاب کرده و با تکنیک مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار داده و داده‌های حاصله را با استفاده از روش‌های تحلیلِ گرندد تئوری تحلیل کرده‌ایم. از جمله یافته‌های این مطالعه می‌توان به افزایش فردگرایی در تعاملات شخصی افراد در جریان سیر تحول آن اشاره کرد و به عنوان مهمترین یافته این پژوهش می‌توان به تحول جایگاه تعاملات با دوستان و همکاران تحت عنوان یک کانال جدید در روابط شخصی افراد اشاره کرد که منجر به شکل‌گیری پیکربندی متفاوتی در خانواده ایرانی از سه دهه گذشته تا کنون شده است؛ به عبارت ساده بنا به یافته‌ها باید گفت در زمینه تحول صمیمیت در روابط شخصی افراد، مرز بین خویشاوندان و غیرخویشاوندان در خانواده ایرانی محو شده است و شاهد تغییراتی اساسی در این خصوص هستیم؛ گفتنی است که در تحول پیکربندی خانواده ایرانی، جنسیت تأثیر مهمی داشته و زنان بنا به تحول در موقعیت اجتماعی‌شان و همینطور بنا به استفاده از انواع ارتباطات مجازی، روابط صمیمانه‌تری به نسبت مردان با دوستان و همکاران‌شان برقرار کرده و نقش مهمی در این تحول داشته‌اند.

عنوان مقاله [English]

The research change in Iranian family intimacy and personal relationships

چکیده [English]

In this study,The qualitative research method and Grounded Theory approach to the study of personal relationships and intimacy and affection in the Iranian family ties in the past three decades;The population of Iranian students past three decades.Among the findings of this Study can be increased individualism in personal interactions during the evolution noted And as the most important finding of this research can be used to change the position of interactions with friends and colleagues as a new channel on people's personal relationships. The border between relatives and non-relatives disappeared in Iranian family. The configuration change Iranian family, gender had a significant impact The change in the social status of women, as well as the use of virtual communication,A more intimate relationship than men with their friends and colleagues and has had an important role in this transformation.

Keywords: personal relationships, intimate relationships, family interactions, family configuration, evolution of the family

کلیدواژه‌ها [English]

"Personal relationships", "intimate relationships", "family interactions", "family configuration", "evolution of the family"

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه