مقاله نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

مقاله نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

مقاله علمی و پژوهشی " نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک " مقاله ای است در 28 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  فرض تقصیر؛ معیار تقصیر؛ پزشک؛ مسئولیت مدنی؛ بیمار؛ تقصیر نوعی نسبی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیۀ حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافتۀ تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Approach on the Concept of Physician’s Fault Criteria

چکیده [English]

The adoption of Article 495 of new Islamic Penal Code has removed the

ambiguity in determining physicians’ liability basis . In other words, it considers

physicians’ civil liability on the basis of presumed fault. However, the questions

are: What are criteria for this fault? On what basis, will judges make a judgment

for liability or lack of liability of physicians? Iranian lawyers have not

addressed these questions clearly and adequately. The general requirement of

"Failure to comply with reasonable skill and care standards" had been

mentioned by foreign lawyers and academics in leading legal systems for the

purpose of recognizing physicians' fault . Having said that, due to extensive

criticisms, particularly by German lawyers, this criterion has challenged these

legal systems. As a result, the "objective fault" criterion is gradually changing

to "a relative fault" criterion. It means that in recognizing the fault, the

reasonable physician’s behavior is not the only criterion and other similar

physicians are also the pattern for recognition of his fault.

کلیدواژه‌ها [English]

Presumed fault, Fault criteria, Physician, Tort law, Patient, Relative fault

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه