مقالات حقوق خصوصی
مقاله توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت
تاریخ 06 شهریور 1398 ساعت 17:27:37
کد خبر: 002411
مقاله توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت

مقاله علمی و پژوهشی " توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت" مقاله ای است در 25 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توافقات عمودی؛ شرط تثبیت قیمت بازفروش؛ محدودیت‌های قلمروی؛ محدودیت ذاتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می‌شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام‌های حقوقی پیش‌فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی می‌شود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی‌های مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.

عنوان مقاله [English]

Vertical Agreements from Competition Law Perspective

چکیده [English]

Vertical agreements refer to agreements made between those entrepreneurs who are at different level of the production chain. These agreements may contain some restrictive clauses which are not compatible with competition rules and regulation. Some of them have both negative and positive effects on competition. Rule of reason and economic analysis can determine their prohibition or permission. At the same time there are some other terms which, due to their special features and inherent negative effects, are regarded as presumptively and Per se illegal and named as hardcore restrictions, such as minimum resale price maintenance and territorial restrictions. At the first part, this article discusses the concept of prohibited vertical agreements. It also examines various instances of these agreements, and analyses each instance from comparative perspective of European Union, United States and some other countries. At the second part of this article, Iranian competition law in the light of vertical restrictive clauses is examined. In doing so, some shortcomings of Iranian competition rules and regulation in respect of hardcore restrictions will be highlighted by presenting a practical and critical assessment. This article concludes by proposing some recommendations for reform of Iranian competition law as to restrictive vertical agreements.

  کلیدواژه‌ها [English]

Key Words: Vertical Agreements, Resale Price Maintenance, Territorial Restrictions, Hardcore Restriction

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF