مقاله بهره پولی (ربا) و بحران مالی

مقاله بهره پولی (ربا) و بحران مالی

مقاله علمی و پژوهشی " بهره پولی (ربا) و بحران مالی " مقاله ای است در 30 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ بهره؛ استقراض؛ انفکاک؛ حباب قیمتی؛ بحران مالیپرداخته شده است

چکیده مقاله

بحران‌های مالی متعدد یک قرن گذشته در مناطق مختلف جغرافیایی، این اندیشه را تقویت کرده که بحران و عدم تعادل‌ بازارها، مشخصة ذاتی نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. در این مقاله، تلاش شده تا با بررسی روند تحولات بازارهای مالی، به ویژه طی سه دهة اخیر،‌ نشان داده شود که چگونه وجود نرخ بهره در نظام سرمایه‌داری به مثابه خط گسلی در سیستم اقتصادی، هارمونی بخش حقیقی و بخش مالی را مختل می‌کند.

نتایج این بررسی با استفاده از آمار و اطلاعات فصلی بازارهای مالی و حقیقی اقتصاد امریکا طی دورة زمانی 2009-1993، نشان می‏دهد که وجود ربا و افزایش آن در نظام اقتصادی، باعث گسترش بازار پول می‏شود که پیامد آن، ایجاد جدایی بین ارزش‏های اسمی بخش مالی و ارزش‏های واقعی آنها در بخش حقیقی اقتصاد است. با بروز این انفکاک و شدت گرفتن آن، حباب‏های قیمتی شکل می‏گیرد. در این مقطع، تلاش عوامل اقتصادی برای کسب سودهای آسان از حباب‏های ایجاد شده، از یک طرف افزایش استقراض و گسترش حجم بازار پول را به همراه دارد که باعث کاهش سهم بخش حقیقی اقتصاد از منابع پولی و در نتیجه کاهش رشد تولید و اشتغال می‏شود. از طرف دیگر، فعالیت‏های سفته بازی، باعث متورم‏تر شدن حباب‏های قیمتی می‏شوند که نتیجة آن جدایی بیش از پیش بخش مالی از بخش حقیقی اقتصاد است. لیکن هر حبابی سرانجام با واقعیت حقیقی اقتصاد مواجه می‏شود و سقوط قیمت و بروز بحران مالی را به همراه دارد. به عبارت دیگر پیامد بیشتر شدن انفکاک، شکنندگی نظام اقتصادی و نابودی تریلیون‌‏ها دلار از ارزش موهومی دارایی‌های مالی است که در طی دوران قبل خلق شده بود.

عنوان مقاله [English]

Usury (Riba) and Financial Crisis

چکیده [English]

Several Financial crises which have occurred in different geographical areas during the past century have reinforced the notion that crises and market imbalances are inherent characteristics of capitalism. By surveying the transitions of financial markets especially during the last three decades, it has been clarified that the existence of interest rate can be considered as a fault line in the economic system and will disrupt the harmony between the real and financial sectors.

Based on quarterly information in the real and financial markets of the United States of America during 1993-2009, the result of this study shows that the presence of usury and its growth in an economic system will expand the debt markets which cause the separation between nominal values in financial markets and their intrinsic values in the real sector of economy. With the emergence and increase of this separation the asset price bubbles are created. At this point, the greed of economic agents to take advantage of easily profitable opportunities, which have been available due to price bubbles, will increase the borrowing and, therefore, expand the debt markets. Consequently, the amount of monetary resources for the real sector will be decreased and, therefore, the economic growth and employment will be hindered. Moreover, during this process, speculation activities will inflate price bubble excessively and cause more separation between real sector and financial sector. However, every bubble will eventually meet the actuality of real economy. In other words, the consequence of separation and its increase is fragility of economic system and the annihilation of trillions of artificial wealth which were created during the past period.

کلیدواژه‌ها [English]

Interest Rate, Borrowing, Separation, Price Bubbles, financial crisis

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه