مقاله ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

مقاله ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک" مقاله ای است در 36 صفحه و با 51 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ثبات مالی؛ عملکرد اقتصادی؛ GMM سیستمی؛ تعمیق مالی پرداخته شده است

چکیده مقاله

با توجه به نقش سیستم مالی به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد، کارکرد مناسب آن همواره مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده و ثبات سیستم مالی یکی از اهداف مهم اقتصادی محسوب می‌شود. نظر به اهمیت رابطه بین ثبات مالی و عملکرد اقتصادی، در این مطالعه به بررسی تجربی آن در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2000 تا 2016 پرداخته می‌شود. الگوسازی این رابطه با تکیه بر الگوهای داده‌های ترکیبی پویا صورت گرفته و برآورد رابطه مذکور در این مطالعه با استفاده از تخمین زن GMM سیستمی و پس از کنترل کردن سطح تعمیق مالی کشورها صورت گرفته است. شاخص‌های مختلف ثبات مالی (شاخص‌های نهادی، شاخص‌های خرد و کلان و شاخص ساخته شده توسط مطالعه) و عملکرد اقتصادی(رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد هزینه مصرفی سرانه خانوار و رشد تشکیل سرمایه ی ناخالص ثابت) به منظور بررسی جنبه‌های مختلف آن در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته¬اند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ثبات مالی تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره مورد بررسی داشته است.

عنوان مقاله [English]

Financial Stability and Economic Performance: The Case of OPEC Countries

چکیده [English]

Regarding the role of the financial system as a complement to the real sector of the economy, its proper function has always been the focus of concern for economic policy makers. Given the importance of the relationship between financial stability and economic performance, this study investigates it empirically in OPEC countries by using annual data during 2000-2016. To estimate the relationship, we follow the dynamic panel Model an the mentioned model is estimated using the systemic GMM estimator after controlling the effect of countries financial deepening level. In this research, Alternative indicators of financial stability such as: institutional indicators, micro and macro indicators, and author-introduced indicators, and also, economic performance index such as: GDP per capita growth, household per capita consumption growth, and the growth of gross fixed capital formation are used. The results indicate that financial stability has a significant positive effect on economic performance in OPEC countries.

کلیدواژه‌ها [English]

Financial Stability, Economic Performance, System GMM, Financial Depth

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه