مقاله تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران

مقاله تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران" مقاله ای است در 33 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اندازه دولت؛ سرمایه اجتماعی؛ مخارج مصرفی دولت؛ مخارج عمرانی دولت؛ روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های ترکیبی استان‌های ایران طی دوره‌ی زمانی 1392-1385، به بررسی تأثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و عمرانی دولت از تولید ناخالص داخلی) بر سرمایه اجتماعی پرداخته است. در این راستا، بر اساس رهیافت پاتنام و کلمن برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور، سه سطح مشارکت، اعتماد و انسجام درنظر گرفته و به‌منظور ترکیب شاخص‌های مورد استفاده در این سطوح، از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. برآورد الگو‌ها نیز با استفاده از تحلیل‌های هم‌جمعی ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که سهم مخارج مصرفی و عمرانی دولت از GDP و مجموع این دو سهم، اثر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران داشته‌ است. بنابراین، یکی از راه‌های تقویت سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور، اصلاح فعالیت‌های دولت است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Government on Social Capital in Provinces of Iran

چکیده [English]

This study examines the effect of government size (government consumption expenditures as a share of GDP and government investment expenditures as a share of GDP) on social capital by using the panel data of the provinces of Iran during 2006-2013. In this regard, based on the Pathname and Coleman approach to measuring the social capital in the provinces, three levels of participation, trust and cohesion are considered and to combine the indicators, the factor analysis method has been used. Also, estimation of models was performed using panel co-integration analysis and Generalized Method of Moments (GMM). The results show that the government consumption expenditures as a share of GDP and government investment expenditures as a share of GDP and total of these two shares have a negative and significant effect on social capital in provinces of Iran. Therefore, one of the ways to strengthen social capital in the provinces is to adjust government activities.

کلیدواژه‌ها [English]

Government Size, Social Capital, Government consumption Expenditures, Government Investment Expenditures, Generalized Method of Moments (GMM)

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه