مقالات حقوق عمومی

مقاله تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

مقاله تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث تعارض قوانین؛ اسناد تجاری؛ کنوانسیون ژنو؛ چک؛ برات؛ سفته؛ تعهدات؛ اهلیت؛ مسؤولیت؛ محل پرداخت؛ محل صدور؛ آنسیترال پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی" مقاله اي است در 34 صفحه و با 14 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث تعارض قوانین؛ اسناد تجاری؛ کنوانسیون ژنو؛ چک؛ برات؛ سفته؛ تعهدات؛ اهلیت؛ مسؤولیت؛ محل پرداخت؛ محل صدور؛ آنسیترال پرداخته شده است 

 

چكيده مقاله 

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بین‌المللی و در حقوق ایران تبیین‌ می‌گردد.مباحث«محل برات»و نقش«حق تمبر»در اعتبار سند تجاری در قسمت‌های چهارم و پنجم قرار دارند.و در آخرین قسمت،نحوهء اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بین‌المللی‌ بررسی شده است.

 

عنوان مقاله [English]

Precise rules on international documents Brand

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه