مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران
تاریخ 15 اردیبهشت 1398 ساعت 21:33:58
کد خبر: 001191
مقاله علمی و پژوهشی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران

مقاله علمی و پژوهشی" عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران " مقاله ای است که در 22  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران ، روش دلفی ، اخلاق هنجاری ، اخلاق کاربردی ، اخلاق حرفه ای، اخلاق تحلیلی و تصمیم گیری اخلاقی اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.