بازی و ریاضی

بازی و ریاضی

هدف تخصصی: شناخت اعداد، عدد خوانی، عدد نویسی، جمع اعداد
هدف عمومی: ایجاد روحیه ی شادی و نشاط در بچه ها، شناخت رنگ ها، تقویت مهارت های حسی حرکتی، تقویت قابلیت های تفکر.

ابزار: دو تاس یا هر وسیله ی دیگری که کار تاس را انجام دهد( با این توضیح که یک تاسمربوط به اعداد هست و یک تاس مربوط به رنگ)، چوب بستنی های  رنگ شده یا میله های رنگی و یا نی های رنگی، کاغذ و قلم
فضای مناسب برای بازی: در همه جا
پایه: اوّل ابتدایی
روش انجام بازی:
ابتدا دوتاس را در اختیار کودک قرار دهید.( البته تاس می تواند یک جعبه ی مکعبی غیر قابل استفاده در خانه باشد مکعبی که خود بچه آن را ساخته باشد). سپس از او بخواهید تا یک بار تاس ها را بیندازد.

سپس به اندازه ی عددی که روی یک تاس و رنگی که تاس دیگر نشان می دهد ( روی یک تاس عدد 3 و روی تاس دیگر رنگ سبز، به طور مثال 3نی سبز رنگ ) از چوب های  رنگی روی میز را برداشته و داخل لیوان یا قوطی قرار دهد. سپس یک بار دیگر تاس ها را بیندازد و به اندازه ی عدد مشاهده شده روی تاس اعداد و رنگ مشاهده شده روی تاس رنگ ها،از چوب های  رنگی روی میز را برداشته و داخل لیوان یا قوطی قرار دهد.( به طور مثال این بار 4 نی قرمز)سپس مجموع تعداد چوب های رنگی موجود در لیوان ها را بعد از شمردن به شما بگوید.

البته برای یادگیری بیش تر مفهوم جمع می توانید از اوبخواهید تا پس از هر بار انداختن تاس، عددی را که از روی تاس خوانده را، روی یک برگه بنویسد و پس از قرار دادن نی های رنگی به داخل لیوان در هر دوبار، عبارت جمع آن ها راروی برگه ی کاغذ یاد داشت نماید.(7 =4+3) شما با انجام این کاربا ایجاد فضایی شاد و مفرّح برای کودکتان، هم به مهارت های دست ورزی او کمک کردید و هم به او در یادگیری مفاهیم ریاضی( عددخوانی و جمع اعداد یک رقمی)، یاری رساندید.مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه