مقایسه ممنوع

مقایسه ممنوع

غرور فرزندان مان را نادیده نگیریم...

به مادران و پدران توصیه می شود که حتی کودک را با خواهر یا برادر، پسر خاله ، پسر عمه ، دختر خاله ، دختر عمه یا دوستانش مقایسه نکنید.

کودک غرور خاصی دارد و نزد همسالان و کودکان دیگر آبرو و احترام ویژه ای دارد.

▪️وقتی شما کودکی را با کودک دیگر مقایسه می کنید (به طور معمول مقایسه بر اساس ناتوانی ها صورت می گیرد) در واقع غرور او را می شکنید. به او بی احترامی می کنید، توانایی های او را نادیده می گیرد و ناتوانایی های او را به منظور تحقیر و سرزنش او مطرح می کنید و به رخ او می کشید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه