خود تنظیمی عاطفی
تاریخ 06 مرداد 1397 ساعت 15:43:31
کد خبر: 000244
خود تنظیمی عاطفی

پدر و مادرهای خوب، همیشه فرزندانشان را بدون قید و شرط دوست دارند این به این معنی نیست که اگر فرزندتان رفتار ناشایستی داشت، سکوت کنید و فقط نفس عمیق بکشید.

هرگز!!

 

فرزندان شما همیشه به راهنمایی های شما نیاز دارند، ولی یادتان باشد وقتی که شما راهنمایی ها را از روی ناراحتی و خشم منتقل می کنید، آنها گوش نخواهند کرد.

هیچ وقت نمی توانید شخص دیگری را کنترل و یا تغییر دهید. فقط می توانید خود را تغییر دهید، و این تغییر رفتار شماست که باعث تغییر رفتار دیگران می‌شود. بنابراین به دلایل زیر، خود تنظیمی عاطفی شما، کلید کمک به تغییر رفتارهای فرزند شماست. قبل از هر عکس العملی، خود را آرام کنید وقتی خیلی عصبانی می‌شوید، باید راهی برای آرام کردن خود پیدا کنید. آگاهی داشتن، همیشه کمک می‌کند که بتوانید خود را کنترل و خشم را مهار کنید. در آن لحظه توقف کنید، کاری که در حال انجامش هستید را برای یک دقیقه رها کرده، نفس عمیق بکشید. دکمه توقف شما همان نفس عمیق است که حق انتخاب میدهد، آیا واقعا می خواهید توسط احساسات کنترل شوید؟ اگر می‌توانید نفس های عمیق بکشید و حس خشم و عصبانیت را تحمل کنید. آنوقت متوجه خواهید شد که پشت خشم، ترس، ناراحتی و ناامیدی وجود دارد. این حس ها را لمس کنید ولی در آن لحظه به دلایل ناراحتی خود فکر نکنید. فقط چندین بار نفس عمیق بکشید، با اینکار متوجه تغییراتی در بدن خواهید شد، تنش از بدن شما خارج و محو می‌شود و خشم از بین می‌رود.

 

تهیه کننده: فاطمه گودرزی

کلمات کلیدی: