کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب مجموعه کتاب های آموزشی خوشه: علوم دوم دبستان
تاریخ 20 بهمن 1398 ساعت 00:56:14
کد خبر: 009428
کتاب مجموعه کتاب های آموزشی خوشه: علوم دوم دبستان


فر اگیری در کودکان با تمرینات مداوم و علمی نهادینه می شود.

مجموعه آموزشی خوشه با تمرینات متنوع و هدف دار منبع مناسبی در امر گسترش آموزش عملی است که به اولیا نیز در جهت آموزش کودکان کمک شایانی خواهد کرد.