کتب مدیریت و رهبری
کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو
تاریخ 17 بهمن 1398 ساعت 14:30:06
کد خبر: 009039
کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو


کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو نوشته سوده نجفی، به معرفی فرهنگ سازمانی، شیوه‌ی تصمیم‌گیری و مدیریت سازمانی و بررسی رابطه‌ی بین آن‌ها می‌پردازد.

آثار به جای مانده از تمدن‌های عظیم باستانی مانند چین، ایران، مصر، روم، یونان و... بیانگر آن است که موضوع سازمان و مدیریت آن پدیده نوینی نیست که انسان در عصر حاضر به آن پرداخته باشد، بلکه از زمانی که بشر زندگی اجتماعی و مدنی را آغاز نموده از طریق تقسیم کار به امر سازماندهی و تدبیر امور پرداخته است.

توافق نظر اکثر صاحب‌نظران و اندیشمندان علم مدیریت بر این است که سازمان‌ها برای موفقیت و برآورده ساختن اهداف خود، نیازمند ساختار سازمانی مناسب هستند و جهت امر تصمیم باید با توجه به ساختار سازمانی آن اقدام به شیوه تصمیم‌گیری مناسب نمایند. به عبارتی این ساختارها هستند که به سازمان‌ها معنی و مفهوم می‌بخشند.

در بخشی از کتاب رابطه بین ساختار سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت خدمات بیمه ایران خودرو می‌خوانیم:

مراحل رسمی برای به دست آوردن توافق عام یک تعداد از متخصصان از طریق پرسشنامه را روش دلفی می‌نامند که توسط محققان شرکت راند تهیه و عرضه شده است. دلفی نام معبدی است که آپولون در آن به پیش‌گویی می‌پرداخت. در روش دلفی نیز اعضا تلاش می‌کنند تا با آینده‌نگری به اخذ تصمیمی موفق نائل شوند.

در روش دلفی برای تصمیم‌گیری در یک مورد خاص گروهی را انتخاب می‌کنند و نظرهای آن‌ها را طی پرسشنامه‌ای جویا می‌شوند. سپس آن نظرها را طبقه‌بندی کرده برای تمامی اعضای گروه می‌فرستند و در صورت لزوم سوالات توضیحی نیز در مورد نظرات طرح می‌شود. اعضای گروه نظرات ابراز شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده به آن‌ها امتیاز می‌دهند. بدین ترتیب راه‌حلی که امتیاز بیشتری را به دست آورده، به عنوان تصمیم اصلح انتخاب می‌شود. در روش دلفی افراد لزوما یکدیگر را نمی‌شناسند و برخورد و رویارویی با هم ندارند.

کاربرد عمده روش دلفی در مدیریت در جلوگیری از بحران است. تیم‌های تشکیل شده و بیشتر وقت خود را صرف رویدادهایی می‌کنند که امکان دارد رخ دهد، واکنش‌های مناسبی را پیشنهاد می‌دهند. سرانجام هر یک از این راه‌حل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و بهتر می‌توان آن فرآیند را اداره نمود.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
فصل دوم: بررسی و تحلیل ادبیات تحقیق
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فهرست و منابع