کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS
تاریخ 09 بهمن 1398 ساعت 23:03:41
کد خبر: 008292
کتاب پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

 

کتاب حاضر که برای مهندسین رشته شبکه آماده شده شامل مباحثی است که در مدارک مختلف از جمله مستندات 'زیمنس' و مدارک موسس بین‌المللی Profibus در زمینه شبکه صنعتی Profibus آورده شده است. این مطلب با نگاهی کاربردی و بدون پرداختن به بحث های تئوریک شبکه گردآوری و عرضه شده است. به منظور استفاده بهینه از مندرجات این کتاب لازم است خواننده محتکر با دو پیش نیاز زیر به اندازه کافی آشنا باشد:

1. نرم افزار Step7 بویژه از جنبه پیکربندی سخت افزار و برنامه نویسی

2. مفاهیم و اصطلاحات مهم شبکه های صنعتی
فهرست مطالب

آشنایی با Profibus

اجزای شبکه‌های Profibus

توپولوژی‌های شبکه‌ PROFIBUS

پیکربندی شبکه PROFIBUS DP در SFEP 7

پیکربندی INTELLIGENT SLAVES در STEP 7

برنامه نویسی ارتباطات PROFIBUS - DP

پیکربندی و برنامه‌نویسی ارتباط PROFIBUS - FDL

پیکربندی و برنامه‌نویسی شبکه PROFIBU FMS

عیب‌یابی و مدیریت خطا PROFIBUS